måndag 13 oktober 2008

Tidsåtgång i projektet

På ett tidigt stadium bestämde vi att vika en vecka per var och ett av de fyra momenten undersökning, utforskning, utformning och specifikation. Då skulle vi komma att ha en vecka "i reserv" i slutet, vilket vi tänkte säkert skulle komma väl till pass. I stora drag följde vi tidsplanen, och den sista veckan ägnades åt redovisningsmaterialet samt datorprototypen.

Varje vecka hade vi fyra till fem möten, om en till två timmar vardera (de flesta var dock tvåtimmars-). Alltså arbetade vi drygt åtta timmar i veckan tillsammans med grupparbetet. På individnivå tillkom även arbetstid i form av renskrivning av material, upplägg på bloggen, läsning av litteratur samt en del skissande.

Inga kommentarer: