onsdag 17 september 2008

Möte den 17:e september

Arbetet med designutkasten har börjat gå igång på allvar, och inför dagens fortsatta arbete bestämde vi oss för att byta medlemmar i designgrupperna. För att behålla någon form av kontinuitet i arbetet är en person i respektive grupp kvar och agerar tankeankare, där Johan och Erika agerar ankare i hemsidagruppen respektive mobilgruppen.

Gruppen diskuterade några svårigheter man stött på under ritandet, där framförallt djupet i vyerna på mobilapplikationen och vart viss funktionalitet ska finnas (i mobilen eller på hemsidan, eller alls etc) har varit problematiska. På grund av detta bestämde vi oss för att göra en LoFi-prototyp i början av nästa vecka, så att upplägg och idéer lättare kan testas och modifieras.

Skulle arbetet med LoFi-prototyperna gå smidigt och snabbt är tanken att arbetet med en HiFi-prototyp kan påbörjas i slutet av nästa vecka.

Inga kommentarer: