tisdag 30 september 2008

Kritikseminarium D2

Närvarande: Erica, Gro, Johan, Linnea, Lisa, Oscar
Vid pennan: Gro


Alla berättar om sina designidéer. Det verkar som om vi har tolkat D2 lite olika. Somliga har fokuserat helt på någon form av mindmap-system medan andra har tagit ett steg bort från liknande system. En del har designat artefakter/applikationer som gynnar kreativiteten och kan ge användaren inspiration. Andra har lagt tonvikten vid just organisation/struktur av designidéer. Något som dock majoriteten av gruppen har gemensamt, är att både ha designförslag tänkta att användas av en enskild person, och sådana som lämpar sig väl för samarbete/interaktion mellan användare. Det fanns också många gemensamam nämnare bland designförslagen; såsom taggning/ettikettering av idéer, posit-metaforer, och organisation baserat på tid, det vill säga när/i vilken odning idéer uppstått.

Uppdraget verkar alltså ha varit en smula svårtolkat. Det varierar vilket uppdrag (i jämförelse med D1) gruppmedlemmarna tycker har varit svårast och likaså roligast, men de flesta är överrens om att designprocessen trots allt flöt på bättre den här gången (under D2). Detta dels på grund av att man hade vana sedan föregående arbete, men också på att man fått så god feedback på D1. Några uppgav dock att de hade svårt att arbeta mot deadline, och att tidsbrist försvårade designprocessen.

Den allmänna inställningen till de sista kapitlen av kurslitteraturen var ganska negativ. Särskilt det sista kapitlet upplevdes som mer än lovligt flummigt. Kapitlet som behandlade brukskvaliteter togs dock emot bättre, och många av oss hade dessa i åtanke under designprocessen. Just att brukskvaliteterna blev exemplifierade med hjälp av olika artefakter i kapitlet uppfattade flera som positivt, det blev helt enkelt mer begripligt.

Åsikterna gick isär när det gällde hur det var att arbeta med fokus på förebilder. Många hade inte orkat/haft tid att utforska alla förebilder som fanns länkade från kurshemsidan, i och med att de flesta att man skulle ladda ner dem för att kunna testa dem. Det kunde uppstå viss frustration när förebildsutforskade upptog dyrbar arbetstid. Någon var också rädd att bli ”för” påverkad av förebilderna; att det skulle bli svårt att designa något eget när man var så influerad. Dock visade det sig att alla hade hittat egna förebilder att använda sig av. Exempelvis mindmappingprogrammet Labyrinth, taggning av blogginlägg, GTD-system, Facebook, Campfire och vanlig papper och penna. Någon sade till och med att man väl alltid jobbar med/mot förebilder – även om man inte är medveten om det, så finns ens erfarenheter av diverse teknik alltid med en i designprocessen.

Inga kommentarer: