måndag 1 september 2008

Gruppmöte måndag 1 september

Närvarande: Linnéa, Gro, Oscar, Lisa, Johan (sekreterare)
  • Vi sköt upp beslut om ambitionsnivå till nästa möta men preliminärt gäller högsta betygsnivån.
Ett antal frågor för fokusgruppsintervjuerna bestämdes. Men då intervjun är tänkt att vara mer åt det ostrukturerade hållet bör frågorna enbart ställas i syfte att starta diskussion.

  • Ålder, kön, bostadssituation
  • Hur ofta handlar ni?
  • Hur mycket pengar lägger ni på mat under en månad?
  • Hur ofta lagar ni mat hemma?
  • Har ni några standard rätter som ni lagar?
  • Är ni nöjda med vad ni äter?
  • Är ni medvetna om vad ni äter? (syftar kosthållning, näringsvärden osv)
  • Skulle du vilja förbättra dina matvanor? Be dem utveckla hur.
Förhoppningsvis börjar grupperna här att diskutera vidare kring hjälpmedel, om inte led in intervjun på en applikation som hjälpmedel.
  • Vad skulle du vilja ha med?

Nästa möte är måndag 9/8 kl 15-17
Då skall alla läste kapitel 1-4 i MUE, tittat på förebilder samt sammanställt intervjuerna

Inga kommentarer: