onsdag 17 september 2008

Bilder på dagens skissande

Dagens skissande hade tyngdpunkten vid utseende och funktionalitet hos de två gränssnitten. Först visas bilder på hemsidan, och sedan på mobilapplikationen.Detta är en kort skiss på veckoplaneringen samt vad som eventuellt bör finnas i anslutning till denna.Här har vi utökat förra träffens inloggningsskiss på hemsidan med ungefär hur innehållet kan fördelas över sidan.
Plus: Två fält ger möjlighet till text i det ena och bilder i det andra för inspiration.Denna skiss har sedan förra träffen utvecklats i samband med diskussioner kring gränssnittslösningarna. Diskussionerna rör främst hur vi ska undvika för många klick och för detaljerad loggning av vad användaren ätit.
Här kommer vi in på en mer detaljerad skissning av matloggningsgränssnittet.
Det skapades en förenklad lösning med grundare navigering: användaren väljer matlogg, typ av mål och valde sedan vad den ätit från en tabell med matikoner.
Plus: Tydligare definition gör statistiken på hemsidan mer precis.
Minus: Fortfarande många klick och väldigt detaljerat loggande, risk för att användaren tycker att det är för mycket jobb.

Ett annat alternativ var att bara logga typ av mål samt storlek istället för att definiera precis vad denne ätit.
Plus: Färre klick gör loggandet enklare för användaren.
Minus: Sämre precisering av vad användaren ätit gör hemsidestatistiken mycket mindre pålitlig.Här skissades hur den första skärmen av mobilapplikationen skulle se ut. Tanken låg kring fem knappar med den mest använda (matloggen) i mitten.
Plus: Lätt att nå alla val med ett tryck.

Inga kommentarer: