fredag 29 augusti 2008

Gruppmöte fredag 29 augusti

Närvarande: Erica, Linnea, Gro (sekreterare), Oscar, Johan, Lisa
  • Vi har ca 6 veckor tills deadline (13/10). Ambitionen är att göra ett "moment" (undersökning-utforskning-utforming-specifikation) per vecka, så har vi nån vecka som buffert också.
  • Vi hade ett antal frågor kring projektet, dessa skall Gro maila Johan om.
  • Vår målgrupp är studenter; då de ofta äter dåligt samtidigt som det är viktigt för dem med ett schysst näringsintag på grund av att de måste presetra så mycket.
  • Vi skall göra tre fokusgruppsintervjuer med tre-fyra studenter i varje. Deltagarna skall känna varandra, men ej de intervjuande. Intervjuns första del skall utforska studenternas matvanor, och den andra delen är tänkt att snarare vara inriktad på vår applikation.
Nästa möte är måndag 1/9 kl 9
Tills nästa möte skall alla: ha börjat leta personer till fokusgrupp, ge förslag på frågor till fokusgruppsintervjun.
Under nästa möte skall vi: bestämma frågor/punkter till fokusgruppsintervjun.
Under nästa vecka skall alla: läsa de angivna kapitlen i MUE, tittat på förebilder samt antecknat kring dessa.

Inga kommentarer: